Presser

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.

For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder. Pressene brukes stort sett til papp og plast.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om avfallspresser.