Komprimatorer

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.

For at komprimering skal være lønnsomt, betinger det at du har større avfallsmengder.

komprimator

 

 

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om komprimering.