Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie. Det kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Sikkert og enkelt

Makulering av dokumenter

Våre sikkerhetsklarerte sjåfører kjører ut til deg og henter låsbare makuleringsdunker med innhold som skal makuleres. Dunkene blir kjørt til Innherred Renovasjon’s behandlingsanlegg på Mule hvor innholdet blir makulert av sikkerthetsklarert bemanning.

Vi kan tilby våre kunder:

  • Utsett av beholdere med låsbart lokk og enveis innkastluke.
  • Vi henter full beholder og setter ut ny. Beholder hentes med lukket bil av egne sjåfører, til avtalt tid og sted.
  • Transport i lukket bil til godkjent makuleringsanlegg.makulering_beholder2

Vi tilbyr en komplett løsning for sikkerhetsmakulering

Makulering av datautstyr

Kasserte datalagringsmedier kan inneholde sensitiv eller hemmelig informasjon. Vi tilbyr en trygg og kontrollert prosess som sikrer at det etter makulering vil være umulig å hente ut tidligere innhold.

Retura er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøledelsesstandarden NS-EN ISO 14001.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om sikkerhetsmakulering.