Rapportering

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Noen ønsker en tilbakemelding hver uke, mens andre klarer seg med en rapport i året. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallmengder og kostnader.

rapportering-01Rapportene kan gjøres tilgjengelige via vårt webbaserte miljøregnskap Hogia Trnsport Web. Du får tildelt egen påloggingsinformasjon og kan enkelt og greit laste ned dine rapporter, når og hvor det passer deg.

For å sikre kvaliteten på virksomhetens avfallsløsning, bør en årlig revisjon gjennomføres. Sammen med kunden ser vi på målsettinger og faktiske resultater og vurderer behovet for endringer eller tilpasninger. Revisjonen inkluderer også en oppdatering i forhold til lover og forskrifter, samt eventuelle endringer på mottaks-/behandlingssiden.

Kontakt oss for mer informasjon om våre rapporteringsrutiner.