Avfallsberegning

I forbindelse med budsjettering, planlegging og utarbeidelse av avfallsplaner er det ofte behov for å beregne forventede avfallsmengder og få en oversikt over hvilke avfallstyper som skal håndteres.

I de fleste tilfeller kan Retura IR ta en gjennomgang av prosjektet eller virksomheten og gjøre de nødvendige beregninger.

For våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen har vi utarbeidet et eget beregningsverktøy som gjør det raskt og enkelt å beregne avfallsomfanget.

Ta kontakt med oss i dag for avfallsberegning.