Tjenester

Vi i Retura IR kan utføre en rekke tjenester for våre kunder. Salg av avfallsløsninger til næringslivet er en av våre hovedtjenester, men i tillegg kan vi tilby andre tjenester og utleie av containere både til næringslivet og til private kunder. Vi tilbyr også hjelp til f.eks. å lage avfallsplan i forbindelse med bygging/sanering av bygg. Vi har et eget anlegg på Skogn i Levanger for produksjon av flis og kverning av diverse typer avfall.