Sponsorsøknader

Vi støtter idrett, kultur og nærmiljøet og er en stolt bidragsyter til store og små aktører i vårt lokalmiljø.

Vi har igjennom hele Retura IR’s levetid hatt et fokus på å kunne bidra i nærmiljøet med midler til både bredde og topp innenfor kultur og idrett. Det kan være bidrag både i form av tjenester og/eller midler.

Vi har 2 søknadsfrister for søknad om sponsing:

  • 1. august (søknader blir behandlet innen 01.09)
  • 1. mars (søknader blir behandlet innen 01.04)

Søknader sendes på epost til ir-post@retura.no

Søknader kan sendes fortløpende, men blir behandlet 2 ganger pr år.