Sirkulær økonomi

Vi i Retura IR AS jobber for at avfall skal belaste miljøet minst mulig

Den globale konkurransen etter ressurser tilspisser seg og det er politisk enighet både i EU og i Norge om at man må sette inn politiske tiltak for å bedre økonomisk og miljømessig samfunnsutvikling ved å effektivisere hvordan ressurser brukes gjennom hele verdikjeden ( Produksjon – forbruk – avfallsbehandling) og ved innovasjon legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller.

Eu’s kommisjon fremmet i desember 2015 en handlingsplan for en ressurseffektiv, sirkulær økonomisk utvikling i Europa.

Avfallspyramiden:

Avfallspyramiden-illustrasjon-220x235

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om sirkulær økonomi.