Retura IR AS og Koronavirus

Retura IR AS forholder seg til de nasjonale tiltakene i forbindelse med koronaviruset. Vi utfører en av samfunnets kritiske funksjoner som ikke må stoppe opp, og gjør det vi kan for å holde våre renovatører og operatører friske. Vi legger beredskapsplaner for hvordan vi skal opprettholde driften ved stort fravær hos ansatte.

Vi har iverksatt tiltak hos våre ansatte for å hindre ei eventuell spredning internt, men er avhengig av hjelp fra alle kunder og leverandører for å redusere risikoen.
♻️Kontakt oss ved bruk av telefon, e-post eller på facebook. Unngå personlig oppmøte på kontoret på Mule.
♻️Unngå direkte kontakt med våre sjåfører og hold anbefalt avstand ved levering/tømming/innhenting av containere og avfall.

Vi følger med på utviklingen og på informasjon og krav fra myndighetene. Strengere tiltak kan bli innført på kort varsel.Situasjonen er uforutsigbar og endringer kan oppstå raskt. Vi vil oppdatere status på vår hjemmeside og facebookside.

Nasjonale råd

Her er noen budskap fra avfallsbransjen nasjonalt som vi forholder oss til og som gjelder over hele landet: