Materialgjenvinning

Mye avfall inneholder råstoff som kan brukes til nye produkter.

Metall kan eksempelvis smeltes om eller papp brukes til å lage ny papp. Hvert år hjelper Retura IR, i nært samarbeid med våre kunder, flere tusen tonn avfall til et nytt liv som nye produkter.

Slik får avfallet nytt liv:

  • Metall smeltes om til nytt metall.
  • Papp, papir og kartong brukes til nye celluloseprodukter.
  • Plast blir til ny plast.
  • Trevirke brukes til fyringsbriketter og energiproduksjon.
  • Glass brukes til nytt glass, fyllmasse og isolasjon.

Kontakt oss om du ønsker å vite mer om materiellgjenvinning.