Gjenbruk

Det som noen ikke trenger lenger, kan være nyttig for andre.

Eksempler på dette kan være klær og møbler. Etter behov samarbeider Retura NT med organisasjoner som samler inn og fordeler ting som kan gjenbrukes. Det som samles inn kan enten selges videre eller gis til trengende; her er organisasjonenes praksis litt forskjellig.

Eksempler på gjenbruk:

  • Klær og møbler selges i bruktbutikker eller gis som nødhjelp
  • Utrangert utstyr gis som bistand til land som er rammet av krig eller naturkatastrofer.

Kontakt oss om du vil vite mer om gjenbruk.