Destruering

Ikke alt avfall kan gjøre nytte for seg. En del av avfallet er, om det ikke behandles riktig, direkte skadelig for natur og mennesker.

Retura IR er godkjent innsamler av farlig avfall og har spesialkompetanse på dette området. Vi sørger for en forsvarlig utsortering og innsamling og sørger for at avfallet leveres til en miljøriktig etterbehandling.

Som regel er det her snakk om destruering eller trygg deponering.

Kontakt oss mer informasjon om destruering av avfall.