Miljø og gjenvinning

Miljø og gjenvinning

Sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet. Vi ser muligheter i alt avfall – og sørger for at miljøet blir vinneren.

Avfall kan inneholde store mengder råstoff til nye produkter. Dermed gjelder det å sortere det riktig og behandle avfallet på den rette måten.

Nettopp dette er vi i Retura IR eksperter på!

Ta kontakt med oss – enten via telefon, epost eller oppmøte ved vårt hovedkontor på Levanger for mer informasjon.