FØRST I NORGE MED RESIRKULERT TREVIRKE

Har du pusset opp huset og fått mye trevirke til overs som du har levert på gjenvinningsstasjon i Midt Norge eller har du i din bedrift avfallsfraksjon trevirke innsamlet av oss? Endelig kan dette trevirket brukes i nye sponplater! Nylig ble de første resirkulerte sponplatene ferdigprodusert, og skal brukes i Innherred Renovasjons nye administrasjonsbygg på Mule i Levanger. Dette er et stort fremskritt innenfor sirkulærøkonomi.

I forrige uke ankom de første platene til Mule i Levanger der Innherred Entreprenør er i full gang med å få opp det nye administrsjonsbygget til Innherred Renovasjon. I går var første plate opp på veggen.

Direktør i Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira, og prosjektleder hos Innherred Entreprenør Pål Erik Lyngstad pakker fornøyd opp de første resirkulerte sponplatene.

 

 

 

 

 

 

 

Første plate monteres på veggen.

Fram til i fjor ble alt trevirke kvernet og brukt til fyringsflis, men i 2019 fikk vi i gang en helt ny produksjonslinje på flisanlegget vårt på Skogn i Levanger. Som de første i Norge får vi nå tatt ut ut nok metall og annet som ofte følger med trevirket, og kan levere ren flis som egner seg i produksjon av nye sponplater.

Dette er et viktig steg mot å nå norske og internasjonale mål om at mest mulig avfall skal materialgjenvinnes, altså resirkuleres til nye produkter i stedet for å forbrennes. EUs krav er at 65 % skal materialgjenvinnes innen 2035, og av treavfall skal minst 30 % materialgjenvinnes. Trevirke er en av de største avfallsutfordringene i Norge, og er den avfallstypen det leveres aller mest av på gjenvinningsstasjoner.

De nye sponplatene inneholder foreløpig 40 % resirkulert trevirke, men målet er å øke andelen til opp mot 70 %. Platene tilfredsstiller alle krav til norsk kvalitetsstandard, og er dermed av like god kvalitet som en vanlig sponplate.

Kverning av trevirke på vårt anlegg på Fiborgtangen, Skogn i Levanger:

For å kunne levere riktig og ren nok kvalitet til Arbor i Hattfjelldal som produserer sponplatene må det opphugde trevirket renses for for metall og andre ting som ikke skal være i råvaren:

 

Medieomtale:

Kretsløpet

Trønderavisa