Elektronisk deklarering farlig avfall

Elektronisk deklarering farlig avfall

Fra 1.mai må alle bedrifter deklarere farlig avfall elektronisk! Hvis du har spørsmål angående dette, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

 Det er opprettet en elektronisk løsning for deklarering av farlig avfall. Den finner du på avfallsdeklarering.no.
Ved å gi fullmakt til vår samarbeidspartner på farlig avfall; Børstad Transport, kan de deklarere for din bedrift. Da er du sikker på at gjeldende regler og forskrifter blir fulgt. Du kan også foreta e-deklareringen selv.

Under kan du finne en presentasjon og veilleding av hvordan din bedrift kan ta i bruk dette: Elekotronisk deklarering:Elektronisk deklarering_web