Flishugging

Flishugging

Retura IR AS utfører kverning av trevirke, rivningsavfall, grot og mye mer.

Kvern

Vi benytter en moderne hammerkvern av merket Petersson 2710. Vi reiser rundt med en mobil kvern i store deler av Trøndelagsfylkene.

 

Sikt

Vi har også utstyr for sikting av kvernet vare for å skaffe flis av ønsket kvalitet og størrelse.