Mottaksanlegg trevirke

Mottaksanlegg trevirke

Retura IR AS driver et mottaksanlegg for trevirke med et behandlingsanlegg for biobrensel på Fiborgtangen Næringspark ved Norske Skog på Skogn i Levanger. I sesong for innhøsting av korn tar også anlegget imot korn for mellomlagring fra landbruket i samarbeid med Felleskjøpet. Det blir foretatt prøvetaking på kvalitet av alle kornleveranser før det blir samlastet og kjørt til nærliggende møller for videre bearbeiding.

På dette anlegget tar vi imot brukt treverk og avfall fra skog og hage. Treet knuses i kraftige flishuggere, og selges som brensel til biobrenselanlegg.

Vi tar hovedsakelig i mot to forskjellige fraksjoner her. Det viktigste er brukt trevirke fra renovering og riving av bygninger. Den andre fraksjonen vi jobber med er GROT – Grein, ROt og Topp fra skogbruk, samt trevirke som busker, kvist og røtter fra miljøtorgene rundt omkring i kommunene.

Retura9

Kontakt oss for mer informasjon om vårt mottaksanlegg for trevirke.