Avfallsbehandling

Sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet. Vi ser muligheter i alt avfall og sørger for at miljøet blir vinneren.

Retura jobber for at avfallet skal belaste miljøet minst mulig og komme mest mulig til nytte. Dette klarer vi ikke uten din hjelp! Dine valg er avgjørende. Ta ansvar og sørg for at avfallet havner på rett plass. Så enkelt er det å gjøre en viktig miljøinnsats.

Avfall kan inneholde store mengder råstoff til nye produkter, det gjelder bare å sortere det riktig og behandle det på den rette måten. Dette er vi i Retura eksperter på!

Innsamling av ulike typer avfall
Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling.  For å si det enkelt: VI HENTER ALT!

Sortert avfall som kan gjenvinnes er som hovedregel billigere å levere enn usortert avfall som må etterbehandles. Dette gjør at det kan være mange kroner å spare på å vise litt omtanke for miljøet.

Avfall som skal legges på deponi må deklareres av avfallsbesitter. Vi kan hjelpe deg med utfylling av skjema eller du kan laste ned skjema for basiskarakterisering.