Glass

Glass brukes i stor utstrekning innen bygg, kjøretøy og emballasje. Glassemballasje kan samles inn sammen med metallemballasje.

Uansett hvilken type glass som skal samles inn finner vi en god løsning – gjerne nærmest mulig der avfallet oppstår. Slik sparer man tid og reduserer risikoen for å knuse glasset.

Skal du kaste vindu? Husk at det kan være benyttet PCB-holdig forseglingslim i isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og i importerte ruter produsert frem til 1980. Disse vinduene betegnes som vinduer med miljøfarlige stoffer og er omfattet av egen returordning.

Klorparafiner er et annet miljøskadelig stoff som har vært benyttet i lim og tetningslister på isolerglassruter produsert mellom 1976 – 1990. Disse vinduene vil ikke uten videre falle inn under definisjonen av farlig avfall, men de må sorteres ut, behandles slik at det ikke er fare for forurensning og leveres til godkjent mottak.

 

Visste du at…

  • Gjenvinning av glass ikke bare er et miljøvennlig tiltak? Glassretur bidrar også til å sikre leveranser av råstoff til produksjon av glassvatt i bedrifter i Norge og Sverige.
    I seg selv er glassvatt et isolerende materiale i bygninger og bidrar derfor til å redusere behov for energi til oppvarming.

Kontakt oss for mer informasjon om gjenvinning av glass.