Gips

Gips brukes i stor utstrekning i forskjellige typer bygg. Gips er lagd av gipsstein og kan gjenvinnes uendelig mange ganger – noe som er langt mer miljøvennlig en å lage gips ved utvinne gipsstein fra gruver og lage ny gips av denne. Skal du rive eller bygge, sørg for at gipsen ikke blandes med andre typer avfall. Snakk med oss om hvordan du best håndterer gipsavfall.

Visste du at…

  • Gips kan gjenvinnes uendelig mange ganger og skal ikke blandes med andre typer avfall?
  • 40 ooo tonn med gipsavfall graves ned på deponier i hele verden, hver dag, 360 dager i året? Dette er gips som kunne blitt brukt til å lage ny gips.

Kontakt oss for mer informasjon om håndtering av gipsavfall.