Dekk

 Alle typer kasserte dekk fra kjøretøy, med og uten felg. Dekk består av ulike gummiblandinger, men inneholder også noe tungmetaller og organiske miljøgifter.Kasserte dekk kan også leveres til forhandler eller på gjenvinningsstasjoner.

Behandling/gjenvinning

Kvernes til granulat i forskjellige størrelser eller ombrukes til nye formål. Gummigranulat material- eller energigjenvinnes. Metall fra felger materialgjenvinnes til nytt metall.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om gjenvinning av dekk.

Visste du at…

  • Spania i 2007/2008 la hele 50 km motorvei med gummiasfalt?
  • det til en kunstgressbane går med ca 100 tonn gummigranulat, det tilsvarer 140 tonn kasserte dekk?

Les mer: Dekkretur