Restavfall, brennbart

Hvor: Sorteres på behandlingsanlegget på Mule, Levanger

Hvorfor: Går til energigjenvinning

Usortert avfall , Brennbart restavfall , Ubrennbart restavfall.

Usortert avfall

Usortert avfall er avfall som går til sortering på vårt behandlingsanlegg. Må ikke inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall inkl. PCB-vinduer, EE-avfall/kuldemøbler eller bildekk. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner. Avfallet kan inneholde større/ubrennbare gjenstander. Avfallet sorteres ved vårt behandlingsanlegg og metall, papp m.m. tas ut for materialgjenvinning. Ved behov kvernes avfallet før sluttbehandling/energigjenvinning.

Brennbart restavfall

Kan inneholde våtorganisk avfall, men ikke større gjenstander (max. 1 m). Går direkte til energigjenvinning i forbrenningsanlegg hos Trondeheim Renholdsverk, Trondheim.

Ubrennbart restavfall

Gips, porselen, tegl o.l. går direkte til deponi. NB! Alt som skal leveres til deponi må basiskarakteriseres av avfallsbesitter og underskrevet skjema skal levers når avfallet hentes av oss, skjema for basiskarakterisering finner du her

Ved forbrenning gjenvinnes energien til oppvarming av boliger, institusjoner og varmtvann.

Ta kontakt for mer informasjon om brannbart og ubrennbart restavfall.